เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา Tea Tree ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี
พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยากาศภายในงานคราคร่ำไปด้วยผู้รักสุขภาพเป็นจำนวนมาก
ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึก อีกทั้งยังได้รับผลิตภัณฑ์ Tea Tree ไว้ดูแลผิวหน้าให้สะอาดใสแบบธรรมชาติ หลังจากเดินออกกำลังกายเสร็จแล้วอีกด้วย